Chất phủ DTG Epson

Epson đã cải tiến thêm công thức tiền xử lý dành cho vải sợi bông (Cotton, Linen, Rayon, v.v.) giúp giảm đáng kể sự đổi màu in trên quần áo. Phương pháp xử lý này nhằm mục đích mang lại hiệu suất tối ưu với các liên kết Epson Ultra Chrome DG được sử dụng với hệ thống in SureColor F2130 và F3030.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: C13T43R100 Category: Tags: , ,