Fluxmall

Nâng cấp mọi phiên bản Digital Factory Apparel nhà sản xuất cũ lên phiên bản v11

15.250.000 

Chọn một tùy chọn:

Mã:

DF-11-U-OLD>PRODN

Xuất xứ:

Sản xuất:

Hỗ trợ 2 máy in cùng lúc