Fluxmall

Phần mềm Phân loại công việc tự động (AJS) CADlink Digital Factory Apparel

7.650.000 

Chọn một tùy chọn:

Mã:

DF-11-M-AJS

Xuất xứ:

Sản xuất:

Phần mềm Phân loại Công việc Tự động (AJS) cho phép bạn cài đặt các tham số tùy chỉnh cho quy tắc phân loại file, khi đó các file sẽ được xử lý tự động. Lọc file theo yêu cầu sản xuất, nhập file mới và gửi trực tiếp đến các hàng đợi hoặc máy in cụ thể.