Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Liên Hệ

Cho dù đó là hỗ trợ kiến thức về kỹ thuật, tư vấn trước khi bán hàng, hoặc in mẫu – hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ theo ý muốn của bạn!

Địa chỉ:
16 Đường 77,
phường Tân Quy, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
+84-76-786-20-56