Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Liên Hệ

Cho dù đó là hỗ trợ kiến thức về kỹ thuật, tư vấn trước khi bán hàng, hoặc in mẫu – hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ theo ý muốn của bạn!

Địa chỉ:
16 Đường 77,
phường Tân Quy, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
+84-76-786-20-56
Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!