Fluxmall

Triển Lãm Dệt May Việt Nam (VTG) 2018

Triển lãm Dệt May Việt Nam (VTG) là sự kiện kéo dài 4 ngày được tổ chức từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn tại Hồ Chí Minh, Việt Nam. Fluxmall DTG đã giới (more…)

  • November 21, 2018 - November 24, 2018
    9:00 am - 5:00 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

Triển Lãm Dệt May Việt Nam (VTG) 2019

VTG 2019 là sự kiện thường niên được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế có nền công nghiệp dệt may phát triển, là cơ hội giúp các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đổi mới máy móc thiết bị, tiếp (more…)

  • November 20, 2019 - November 23, 2019
    9:00 am - 5:00 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.