Fluxmall

Chăm sóc khách hàng

Secure Payment

Thanh Toán

Giá của sản phẩm là giá do Công ty TNHH Fluxmall DTG áp dụng khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được xác nhận dựa trên giá hiện tại. Chúng tôi sẽ phản ánh số tiền thanh toán theo khoản thanh toán nhận được và phát hành hóa đơn.
Xin lưu ý rằng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Xem thêm...

Cam kết

Hoàn Tiền & Trả Hàng

Tất cả thiết bị, vật tư tiêu hao và bộ phận phải được kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ hư hỏng nào tại thời điểm giao hàng hay không để xác định việc thay thế, sửa chữa hoặc trả lại.
Nếu phát hiện bất kỳ thiết bị hoặc bộ phận nào bị hư hỏng, Khách hàng phải thông báo cho Công ty TNHH Fluxmall DTG trong vòng 7 ngày kể từ ngày giao hàng.

Xem thêm...

International Shipping

Vận Chuyển

Công ty TNHH Fluxmall DTG sẽ giao máy móc, sản phẩm, vật tư tiêu hao và phụ tùng đến địa chỉ do khách hàng chỉ định. Công ty TNHH Fluxmall DTG vận chuyển hàng mua từ kho, cửa hàng hoặc văn phòng của chính họ hoặc bên thứ ba trên khắp thế giới.
Nếu tất cả các mặt hàng trong đơn đặt hàng đều có trong kho, Công ty TNHH Fluxmall DTG cố gắng giao sản phẩm cho khách hàng trong vòng 2-25 ngày làm việc (tùy thuộc vào địa điểm của khách hàng) sau khi nhận được đơn đặt hàng và thanh toán.

Xem thêm...

Trung thực

Điều Khoản Sử Dụng

Khách hàng phải đủ độ tuổi hợp pháp để truy cập Fluxmall.com hoặc có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam trong các giao dịch mua bán. Một tài khoản sẽ được cấp để sử dụng trên trang web Fluxmall.com theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Ngoài ra, khách hàng cũng phải tuân thủ quy tắc ứng xử của Fluxmall, bao gồm tôn trọng quyền và quyền riêng tư của những người dùng khác, kiềm chế hoạt động bất hợp pháp trên trang web và sử dụng nền tảng một cách có đạo đức và có trách nhiệm.

Xem thêm...