Fluxmall

Định giá sản phẩm

Giá của sản phẩm là giá do Công ty TNHH Fluxmall DTG áp dụng khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Tất cả các đơn đặt hàng sẽ được xác nhận dựa trên giá hiện tại. Chúng tôi sẽ phản ánh số tiền thanh toán theo khoản thanh toán nhận được và phát hành hóa đơn. Xin lưu ý rằng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Giá sản phẩm hiển thị trên website là giá hiện hành. Mặc dù chúng tôi mong muốn để giá sản phẩm chính xác nhất có thể nhưng vẫn có thể xảy ra lỗi trong quá trình nhập và cập nhật dữ liệu. Trong trường hợp giao dịch được thực hiện với giá không chính xác, Công ty TNHH Fluxmall DTG có quyền hủy đơn hàng và hoàn lại toàn bộ số tiền.

Tất cả giá trên trang web đều là VND (đơn vị tiền tệ Việt Nam). Các mặt hàng mua trên Fluxmall.com đều chịu thuế VAT tại Việt Nam. Giá ghi trên trang web đã bao gồm tất cả các loại thuế.

Xin lưu ý rằng chi phí vận chuyển và bảo hiểm vận chuyển không được bao gồm trong giá niêm yết. Phí vận chuyển sẽ được hiển thị dưới dạng một mục riêng trên trang xác nhận đơn hàng của bạn.

Đối với các giao dịch thẻ quốc tế, tỷ giá và phí của ngân hàng tương ứng sẽ được áp dụng. Công ty TNHH Fluxmall DTG không thể can thiệp vào vấn đề này. Nếu có thắc mắc hoặc tranh chấp liên quan đến tỷ giá hối đoái và phí ngân hàng, vui lòng phối hợp với ngân hàng hoặc tổ chức phát hành công cụ thanh toán của bạn.

Bằng cách đặt hàng, bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí và phí vận chuyển hiện hành, đồng thời ủy quyền cho Công ty TNHH Fluxmall DTG tính phí tương ứng cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã chọn của bạn. Công ty TNHH Fluxmall DTG có quyền khắc phục mọi sai sót hoặc nhầm lẫn liên quan đến giá cả, ngay cả khi thanh toán đã được thực hiện.

Các lựa chọn thanh toán

Chúng tôi cung cấp các phương thức thanh toán sau:

 • Thẻ ghi nợ ATM nội địa Việt Nam: trên 40 ngân hàng
 • Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế:
  • Visa, MasterCard, JCB phát hành tại Việt Nam
  • Visa, Mastercard, JCB phát hành ở nước ngoài
 • Ví điện tử: Momo
 • Ngân hàng di động
 • Tiền mặt (để nhận đơn hàng tại các điểm nhận hàng của Fluxmall.com)

Vui lòng lưu ý rằng tùy chọn thanh toán Tiền mặt khi giao hàng (COD) chỉ khả dụng ở một số vùng lãnh thổ cụ thể của Việt Nam. Một danh sách đầy đủ các tùy chọn thanh toán sẽ có sẵn khi thanh toán.

Để mua hàng trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, khách hàng phải nhập:

 • Số thẻ 16 chữ số,
 • tên đầy đủ ghi trên thẻ,
 • ngày thẻ hết hạn,
 • Số CVV gồm 3 chữ số (thường ở mặt sau thẻ).

Ngoài ra, khách hàng phải đăng ký thẻ tín dụng với VBV (Được xác minh bởi Visa) hoặc MSC (Mã bảo mật Mastercard) để hoàn tất giao dịch.

Bảo mật

Tất cả các giao dịch trên Trang web đều được bảo vệ bằng SSL (Lớp cổng bảo mật) và quy trình Mã hóa dữ liệu an toàn với khả năng bảo vệ 1024-bit. Tất cả thông tin mà Khách hàng nhập trong quá trình giao dịch sẽ được gửi vào Lớp cổng bảo mật (SSL), được mã hóa để ngăn chặn việc vô tình tiết lộ cho bên thứ ba và đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo mật hàng đầu được các nhà cung cấp trực tuyến lớn áp dụng. Tất cả các khoản thanh toán của khách hàng được xử lý trong thời gian thực để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Xin lưu ý rằng Công ty TNHH Fluxmall DTG không lưu giữ bất kỳ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nào. Dữ liệu này được lấy trực tiếp bởi các nhà cung cấp cổng thanh toán được ủy quyền và tuân thủ các quy định cũng như yêu cầu khác nhau của ngân hàng, tổ chức và bên nhận quyền thanh toán mà họ liên kết.

Ủy quyền thanh toán

Bằng cách thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua trang web này, khách hàng đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp là chính xác và đúng sự thật, bao gồm thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và địa chỉ thanh toán. Khách hàng xác nhận rằng mọi giao dịch thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được gửi đều được ủy quyền và họ là chủ thẻ hợp pháp. Khách hàng cũng đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản và thông tin thanh toán của mình như địa chỉ email và ngày hết hạn thẻ thanh toán. Điều này đảm bảo Công ty TNHH Fluxmall DTG có thể hoàn thành các giao dịch và liên hệ với khách hàng một cách kịp thời khi cần thiết.

Công ty TNHH Fluxmall DTG có quyền chấm dứt mọi giao dịch đang chờ xử lý, đình chỉ quyền truy cập của khách hàng vào trang web này và chấm dứt mọi nghĩa vụ nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng phương thức thanh toán của khách hàng không hợp lệ, giao dịch không được ủy quyền, thanh toán không thể thực hiện được. được xử lý hoặc xác minh, một khoản phí bị tranh chấp hoặc khách hàng đã lạm dụng hoặc lạm dụng các chương trình khuyến mãi, mã khuyến mại hoặc thực hiện các giao dịch không đúng đắn.

Bằng cách thực hiện giao dịch thông qua trang web này, khách hàng đồng ý nhận thông tin liên lạc qua email từ Công ty TNHH Fluxmall DTG về giao dịch của họ, bao gồm biên lai mua hàng, thông báo hoặc tin nhắn giao dịch.

Vấn đề thanh toán

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp thanh toán, Công ty TNHH Fluxmall DTG có quyền khởi kiện. Nếu tổ chức thẻ Tín dụng hoặc Thẻ ghi nợ của khách hàng từ chối thanh toán, Công ty TNHH Fluxmall DTG có thể hủy đơn hàng hoặc trì hoãn việc giao hàng. Công ty TNHH Fluxmall DTG được phép khấu trừ mọi khoản nợ chưa thanh toán của khách hàng khỏi bất kỳ số tiền nào phải trả cho họ hoặc các chi nhánh của họ. Ngoài ra, Công ty TNHH Fluxmall DTG sẽ tính mọi chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình thu phí, bao gồm cả phí luật sư.

Tiêu đề về máy móc và sản phẩm

Sau khi thanh toán đầy đủ cho đơn đặt hàng cho Công ty TNHH Fluxmall DTG, quyền sở hữu đối với tất cả máy móc và sản phẩm (bao gồm cả vật tư tiêu hao và phụ tùng) có trong đơn đặt hàng đã thanh toán sẽ được chuyển cho khách hàng. Cho đến khi nhận được đầy đủ khoản thanh toán, Công ty TNHH Fluxmall DTG sẽ giữ quyền sở hữu tất cả Máy móc và Sản phẩm được bán dưới đây để đảm bảo cho nghĩa vụ của khách hàng. Trong trường hợp không thanh toán bất kỳ khoản phí nào dưới đây khi đến hạn, Công ty TNHH Fluxmall DTG có quyền loại bỏ và thu hồi tất cả máy móc và sản phẩm được bán dưới đây có hoặc không có thông báo, đồng thời thực hiện bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục bổ sung nào theo quy định của pháp luật.

Tình huống hết hàng

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được trưng bày trên trang web đều sẵn sàng để gửi đến khách hàng hoặc có sẵn khi đặt hàng trước. Tuy nhiên, nếu sản phẩm không có sẵn do các trường hợp không lường trước được, Công ty TNHH Fluxmall DTG sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 2 (hai) ngày làm việc và cung cấp cho khách hàng tùy chọn đổi, trì hoãn hoặc hủy đơn hàng tùy theo sự thuận tiện của khách hàng.