Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Hội Thảo FESPA ASIA 2018

Hội nghị FESPA Châu Á 2018 được tổ chức với nhu cầu và sự quan tâm của nhiều nhà cung cấp dịch vụ in và nhà làm bảng hiệu, đồng thời cung cấp những hiểu biết cốt lõi và kiến thức về thị trường trong ngành in kỹ (more…)

  • February 22, 2018 - February 24, 2018
    9:00 am - 5:00 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

Hội Thảo FESPA Asia Print Expo 2019

Ông Dmitry Sarbaev, Giám đốc điều hành tại Fluxmall DTG, đã tổ chức một phiên họp tại Asia Print Expo 2019 về những vấn đề cần xem xét khi đầu tư vào DTG và thảo luận về các câu hỏi cần thiết đối với một nhà (more…)

  • February 21, 2019 - February 23, 2019
    9:00 am - 5:00 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!