Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • April 18, 2021
    1:00 am - 5:30 pm

GROW 2021 là sự kiện nhằm góp phần phát triển ngành trang trí hàng may mặc tại Việt Nam. Tại đây hợp các nhà sản xuất, in ấn, thương hiệu thời trang, các cơ sở giáo dục lại với nhau để cập nhật các công nghệ tiên tiến nhất như in DTG và thảo luận cách sử dụng công nghệ này để duy trì sự phát triển bền vững của ngành và đạt được sự đồng bộ giữa các cộng đồng.

Venue:  

Venue Phone: +84 286 2636 688

Venue Website:

Address:
3C Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Viet Nam

Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!