Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • February 21, 2019 - February 23, 2019
    9:00 am - 5:00 pm

Ông Dmitry Sarbaev, Giám đốc điều hành tại Fluxmall DTG, đã tổ chức một phiên họp tại Asia Print Expo 2019 về những vấn đề cần xem xét khi đầu tư vào DTG và thảo luận về các câu hỏi cần thiết đối với một nhà cung cấp dịch vụ in ấn khi đưa ra một kế hoạch kinh doanh.
Các vấn đề chính liên quan đến việc làm thế nào để xác định máy móc, thiết bị tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của mỗi loại hình kinh doanh và khuyến khích các đại lý cung cấp không chỉ tập trung bán hàng, mà hãy giúp khách hàng của mình xây dựng doanh nghiệp của họ bằng cách đồng hành cùng khách hàng khi họ bắt đầu và phát triển xưởng in.

Venue:  

Venue Website:

Address:
88 BANGNA-TRAD ROAD (KM.1), BANGNA, BANGKOK 10260, Bueng Kan, 10260, Thailand

Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!