Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • December 6, 2020
    1:00 pm - 5:30 pm


Venue:  

Venue Phone: +84 286 2636 688

Venue Website:

Address:
3C Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Viet Nam

Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!