Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Digital Factory Apparel v10 Phiên bản Brother

:

DF-1000-P-BRO

Xuất xứ:

Sản xuất:

17.700.000 VND