Fluxmall

Sự kiện công nghệ in DTG và DTF 2022

DTG & DTF Open House Day - 26 November 2022 - Fluxmall DTG Experience Center

Hãy tham gia để khám phá những cơ hội kinh doanh tại Việt Nam cùng với những chiếc máy in DTG và DTF cao cấp/tiên tiến nhất.

  • November 26, 2022
    8:30 am - 5:00 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.