Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • November 26, 2022
    8:30 am - 5:00 pm

Sự kiện công nghệ in DTG / DTF - 26 Tháng 11, 2022 - Fluxmall DTG Experience Center

Sự kiện sẽ được diễn ra vào ngày 26/11/2022 tại công ty TNHH Fluxmall DTG tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chào đón mọi người đến để trải nghiệm chân thật về sản phẩm, kiến thức và những sự tiến bộ mới nhất của ngành công nghiệp in DTG và DTF

 

Venue:  

Venue Phone: +84 76 786 20 56

Venue Website:

Address:
16 Đường 77, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Viet Nam