Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • November 26, 2022
    8:30 am - 5:00 pm

Sự kiện công nghệ in DTG / DTF - 26 Tháng 11, 2022 - Fluxmall DTG Experience Center

Sự kiện sẽ được diễn ra vào ngày 26/11/2022 tại công ty TNHH Fluxmall DTG tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi chào đón mọi người đến để trải nghiệm chân thật về sản phẩm, kiến thức và những sự tiến bộ mới nhất của ngành công nghiệp in DTG và DTF

 

Venue:  

Venue Phone: +84 76 786 20 56

Venue Website:

Address:
16 Đường 77, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Viet Nam

Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!