Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Digital Factory Apparel v10 Phiên bản Production

:

DF-1000-P-PRODN

Xuất xứ:

Sản xuất:

25.300.000 VND