Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Chất phủ Firebird FBX-100 Universal

:

FBXUNI

Xuất xứ:

Sản xuất:

470.000 VND