Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

“Lý tưởng cho các startup và các doanh nghiệp nhỏ sắp mở rộng quy mô.”

Máy in TexJet® echo² được thiết kế với độ linh hoạt và tùy biến cao có khả năng đáp ứng chính xác nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là các startup và doanh nghiệp nhỏ.
Chiếc máy cho phép thực hiện bản in với chi phí thấp nhất để doanh nghiệp phát triển tối đa!

Máy in phun trực tiếp lên vải Polyprint TexJet echo²