Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • March 23, 2019
    9:00 am - 12:30 pm

Đây là cơ hội tốt để phổ biến về xu hướng in Kỹ thuật số đối với ngành công nghiệp in tại Việt Nam. Cùng nhau trao đổi trực tiếp, trải nghiệm những máy móc mới nhất, áo thun dành cho in kỹ thuật số và là một cơ hội tốt để kết nối là một số điểm nổi bật của Hội thảo ” Thành công cùng in Kỹ thuật số” diễn ra sau Hội thảo tại Hà Nội 1 tuần.

Venue:  

Venue Phone: +84 28 7108 6899

Venue Website:

Address:
384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Viet Nam