Fluxmall

HCMUTE – Kỹ Thuật Tiên Tiến Của In Trực Tiếp Lên Vải

Fluxmall DTG đã vinh dự tổ chức hội thảo “Kỹ thuật nâng cao về in trực tiếp hàng may mặc” cho các sinh viên của Đại học Công nghệ và Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bước đầu tiên để (more…)

 • November 4, 2017
  9:00 am - 12:30 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

HCMUTE – Khóa đào tạo về máy in DTG

Fluxmall DTG tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong quá trình theo đuổi nhằm nâng cao kiến thức về quy trình in DTG cho thế hệ trẻ tại Việt Nam. Một khóa đào tạo thực hành khác đã được thực hiện (more…)

 • May 24, 2018
  9:00 am - 12:30 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

Đại học RMIT Việt Nam – Từ A đến Z về in kỹ thuật số DTG

Fluxmall DTG đã được tổ chức một buổi hội thảo khác về in DTG tại Khoa Truyền thông & Thiết kế thuộc trường Đại học RMIT- Việt Nam. Sinh viên được đào tạo thực hành sử dụng máy in DTG (more…)

 • December 28, 2018
  9:00 am - 12:30 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.

Đại học RMIT Việt Nam – Hội thảo Soft Lab

Fluxmall DTG đã tổ chức hội thảo nhằm mục đích truyền đạt những kiến thức cơ bản về quy trình in DTG cho các sinh viên. Sự kiện đã diễn ra tại “Fashion Soft Lab” của Đại học RMIT Việt Nam. (more…)

 • December 16, 2019
  9:00 am - 12:30 pm
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.