Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • December 28, 2018
    9:00 am - 12:30 pm

Fluxmall DTG đã được tổ chức một buổi hội thảo khác về in DTG tại Khoa Truyền thông & Thiết kế thuộc trường Đại học RMIT- Việt Nam. Sinh viên được đào tạo thực hành sử dụng máy in DTG mới của hãng Polyprint TexJet® echo, mực DuPont Artistri® Digital và chất phủ (chất tiền xử lý). Máy phủ tự động hãng Ecofreen Mister-T1 và một loạt máy ép nhiệt Stahls Hotronix được sử dụng cho một dây chuyền sản xuất nhỏ gọn. Máy thêu ZSK Sprint 6 dành cho các xưởng in nhỏ được đưa ra để chứng minh khả năng kết hợp giữa DTG và thêu đối với ngành may mặc.

Venue:  

Venue Website:

Address:
702 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, 70000, Viet Nam