Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • December 16, 2019
    9:00 am - 12:30 pm

Fluxmall DTG đã tổ chức hội thảo nhằm mục đích truyền đạt những kiến thức cơ bản về quy trình in DTG cho các sinh viên. Sự kiện đã diễn ra tại “Fashion Soft Lab” của Đại học RMIT Việt Nam. Sức mạnh của DTG sẽ được mở ra thông qua các thế hệ trẻ trong ngành công nghiệp này. Mục tiêu của Fluxmall là cung cấp cho sinh viên những kiến thức tốt nhất trong quá trình học tập. Đó là lý do Fluxmall DTG cam kết hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam.

Venue:  

Venue Website:

Address:
702 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, 70000, Viet Nam