Fluxmall

Phương thức làm việc trong thời gian COVID-19 bùng phát

Table of Contents

FLUXMALL DTG hiện đang thiết lập chính sách Work-At-Home kể từ ngày 30/03/2020 cho đến khi có thông báo mới

Trước sự bùng nổ của COVID-19 và việc tuân thủ theo các khuyến nghị của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, FLUXMALL DTG đã thực hiện chính sách Work-At-Home bao gồm:

  • Làm việc tại nhà trong 15 ngày tới hoặc cho đến khi có thông báo mới.
  • Đảm bảo việc hỗ trợ, tư vấn kịp thời và đầy đủ cho khách hàng thông qua các kênh truyền thông trực tuyến hiện hữu.
  • Duy trì lịch trình tốt nhất có thể để giao đơn đặt hàng đang tiến hành, bao gồm cả hàng hóa máy móc.

Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng và của nhân viên chúng tôi là vô cùng quan trọng. Nếu tình hình tiếp tục có chiều hướng phát triển, công ty sẽ cập nhật thông tin mới nhất về những diễn biến và thay đổi cần thiết.

Chiến dịch “Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Trong bối cảnh COVID-19 bùng phát, FLUXMALL DTG đã tiếp cận với khách hàng của mình tại Việt Nam để xác minh các biện pháp mà công ty có thể hỗ trợ các doanh nghiệp DTG. Khi các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus Corona (COVID-19) trên toàn thế giới, công ty cam kết luôn dành ra thời gian, nguồn nhân lực và các tài nguyên khác để giúp đỡ bất cứ khách hàng nào cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi.

Chúng tôi biết đây là giai đoạn rất khó khăn, không có gì là chắc chắn ở thời điểm này, các doanh nghiệp đang chùng xuống đáng kể; nhưng chúng tôi cam đoan trong những lúc gian nan thế này thì sự hỗ trợ, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau là vô cùng quan trọng cho sự phát triển của tất chúng ta.