Fluxmall DTG

Máy in DTG công nghiệp tại Việt Nam – Fluxmall DTG

Tập huấn dành cho khách hàng

Quy trình tập huấn khách hàng của chúng tôi là một quy trình đầy đủ, toàn diện, kéo dài trong vòng 2 ngày và được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng, dựa trên giải pháp in DTG mà Fluxmall DTG cung cấp. Một chương trình điển hình của khóa tập huấn bao gồm::

Ngoài ra, quá trình tập huấn còn có thể bao gồm các nội dung sau:

Mỗi khóa tập huấn bao gồm việc chia sẻ các kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm về chuyên môn mà đội ngũ chúng tôi tích lũy được thông qua quá trình làm việc trong ngành công nghiệp này, hàng loạt các mẫu mã được cập nhật liên tục cùng kinh nghiệm thực tiễn về máy móc và hàng may mặc. Với một nền tảng kinh nghiệm to lớn về in ấn, chúng tôi biết rõ những nhu cầu cần thiết và những khó khăn của việc vượt qua những rào cản của quy trình in ấn DTG.  Đó là lý do mà chúng tôi luôn đưa ra những thông tin cần thiết nhằm giúp cho khách hàng vận hành trơn tru công việc in ấn DTG.

Khóa tập huấn có thể diễn ra tại cơ sở sản xuất của khách hàng hoặc văn phòng công ty Fluxmall DTG.

Step 1 of 3

Đặt buổi in Demo cá nhân

In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!
In ấn tác phẩm của bạn, học cách vận hành máy in, sử dụng phần mềm RIP, tính toán chi phí in ấn và nhiều nội dung khác - đặt lịch hẹn cho buổi demo thử nghiệm ngay hôm nay!