Fluxmall

Màng phim chuyển nhiệt (gói 200 tờ, kích thước 16″x20″ [40x50cm])

8.700.000 

Chọn một tùy chọn:

Mã:

T-DTF-F1620

Xuất xứ:

Sản xuất: