Màng phim chuyển nhiệt (gói 200 tờ, kích thước 16″x20″ [40x50cm])

8.700.000 VND

SKU: T-DTF-F1620 Category: Tags: ,