Fluxmall

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
  • March 15, 2019
    9:00 am - 1:30 pm

Trong nỗ lực nâng cao nhận thức về in DTG và giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển, FLUXMALL đã tổ chức Hội thảo “Thành công cùng in Kỹ thuật số” tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 15 tháng 3, như là một phần của chuỗi sự kiện thông báo trước đó trên cả nước. Candid đã chia sẻ về các khoản đầu tư và các thách thức trong kinh doanh ngành in DTG, ra mắt máy in Polyprint Texjet Echo2 mới ở châu Á và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật được in tại chỗ tạo nên sự hứng thú đối với những người tham gia.

Venue:  

Venue Website:

Address:
03 Lương Yên, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Hà Nội, Viet Nam