Fluxmall

Điều Khoản Sử Dụng

Hướng dẫn sử dụng trang web

Khách hàng phải đủ độ tuổi hợp pháp để truy cập Fluxmall.com hoặc có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Việt Nam trong các giao dịch mua bán. Một tài khoản sẽ được cấp để sử dụng trên trang web Fluxmall.com theo Điều khoản và Điều kiện sử dụng. Ngoài ra, khách hàng cũng phải tuân thủ quy tắc ứng xử của Fluxmall, bao gồm tôn trọng quyền và quyền riêng tư của những người dùng khác, kiềm chế hoạt động bất hợp pháp trên trang web và sử dụng nền tảng một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Bằng cách tạo tài khoản và sử dụng Fluxmall, khách hàng đồng ý với các điều khoản này và sẽ chịu trách nhiệm về mọi vi phạm.

Ý kiến khách hàng

Khách hàng bị cấm đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào có tính chất nổi loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc bất hợp pháp hoặc có thể khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Công ty TNHH Fluxmall DTG sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án nào yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng tài liệu đó.

Tất cả nội dung trang web và ý kiến của khách hàng đều là tài sản của Công ty TNHH Fluxmall DTG. Nếu Công ty TNHH Fluxmall DTG phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, tài khoản của khách hàng sẽ bị khóa ngay lập tức hoặc sẽ áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách thanh toán

Trang web này, https://fluxmall.com, được điều hành độc lập bởi Công ty TNHH Fluxmall DTG. Giao dịch mua/bán chỉ được thực hiện với Công ty TNHH Fluxmall DTG, bất kể phương thức thanh toán được sử dụng. Bảng sao kê thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng sẽ phản ánh Fluxmall DTG Company Limited và tên người bán có thể được viết tắt trên bảng sao kê của bên thứ ba.

Để đặt hàng, khách hàng phải hoàn tất giao dịch trên website và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện. Sau khi chọn mặt hàng và thêm vào giỏ hàng, khách hàng phải cung cấp thông tin liên hệ và thanh toán trong phần thanh toán. Sau khi nhận được thanh toán, việc bán hàng sẽ hoàn tất và sản phẩm sẽ được vận chuyển dựa trên tình trạng sẵn có và hoàn thành hoạt động hậu cần.

Thương hiệu và bản quyền

Tất cả Thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) trên trang web của chúng tôi là tài sản của Fluxmall DTG Company Limited, nhà cung cấp nội dung và người cấp phép của công ty. Nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, thông tin liên lạc, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) trên hoặc trong trang web cũng là tài sản của Fluxmall DTG Company Limited, nhà cung cấp nội dung và người cấp phép của nó. Tất cả Thương hiệu và Nội dung đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Cần có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty TNHH Fluxmall DTG đối với mọi hành vi sao chép, sửa đổi, chuyển giao, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, gửi hoặc truyền Thương hiệu và Nội dung. Khách hàng không được sử dụng Thương hiệu và Nội dung cho mục đích thương mại hoặc phân phối. Việc sử dụng trái phép Thương hiệu và Nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai cũng như các đạo luật dân sự và hình sự. Công ty TNHH Fluxmall DTG có quyền theo đuổi các biện pháp pháp lý trong những tình huống như vậy.

Chính sách bảo mật

Trang web của chúng tôi đặt vấn đề bảo mật thông tin lên hàng đầu và tuân thủ nghiêm ngặt các phương pháp hay nhất để bảo vệ thông tin nhạy cảm của khách hàng và đảm bảo thanh toán an toàn. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được mã hóa trong quá trình thanh toán để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi quá trình đặt hàng hoàn tất, khách hàng sẽ thoát khỏi chế độ bảo mật một cách an toàn. Mọi chi tiết của bất kỳ giao dịch nào đều được giữ bí mật hoàn toàn, trừ khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu.

Trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH Fluxmall DTG và các cán bộ, đại lý hoặc đại diện của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào, dù trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hay do hậu quả, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sai sót, thiếu sót, gián đoạn, làm hỏng máy móc và sản phẩm, xóa tập tin, sai sót, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải hoặc bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép vào hồ sơ của Công ty TNHH Fluxmall DTG , chương trình, sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Khách hàng thừa nhận rằng quy định này áp dụng cho tất cả nội dung và dịch vụ của tất cả các sản phẩm.

Sự bồi thường

Tất cả khách hàng phải đồng ý bảo vệ, bồi thường, cứu và giữ cho Công ty TNHH Fluxmall DTG không bị tổn hại trước mọi yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí và khiếu nại, bao gồm cả phí luật sư hợp lý (“Nợ phải trả”), được yêu cầu chống lại Công ty TNHH Fluxmall DTG, đại lý, khách hàng, người phục vụ, cán bộ và nhân viên của họ có thể phát sinh hoặc là kết quả từ bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp, thực hiện, đồng ý thực hiện hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán bởi khách hàng, đại lý, nhân viên hoặc người được chuyển nhượng của khách hàng. Khách hàng phải đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty TNHH Fluxmall DTG không bị tổn hại trước các Trách nhiệm pháp lý phát sinh từ:

  • (i) bất kỳ thương tích nào đối với người hoặc tài sản do bất kỳ sản phẩm nào được bán hoặc phân phối liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi gây ra;
  • (ii) bất kỳ tài liệu nào do khách hàng cung cấp vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba;
  • (iii) vi phạm bản quyền; Và
  • (iv) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ bị lỗi nào mà khách hàng đã mua hoặc nhận từ Công ty TNHH Fluxmall DTG.

Trọng tài và miễn trừ xét xử của bồi thẩm đoàn

Khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Sản phẩm nào của Công ty TNHH Fluxmall DTG, bạn đồng ý gửi phán quyết trọng tài ràng buộc. Đạo luật Trọng tài Việt Nam, chứ không phải bất kỳ luật trọng tài nào của tiểu bang, sẽ điều chỉnh tất cả các hoạt động trọng tài theo Điều khoản Trọng tài này. Mỗi bên đồng ý rằng mọi hành động xuất phát từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được xử lý bởi trọng tài của Fluxmall DTG Company Limited. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các bên liên quan. Khách hàng chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến việc phân xử đó. Ngôn ngữ được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được coi là kết quả đàm phán giữa các bên và cố vấn pháp lý tương ứng của họ và sẽ không được giải thích theo hướng có lợi hoặc chống lại bất kỳ bên nào. Mỗi bên đồng ý rằng, khi được yêu cầu thực hiện một hoặc nhiều tài liệu thể hiện sự đồng ý đó, thì bên đó sẽ thực hiện ngay lập tức.”

Luật điều chỉnh và tranh chấp

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam mà không tính đến việc lựa chọn các nguyên tắc luật pháp. Địa điểm độc quyền giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản và Điều kiện này sẽ là Tòa án Nhân dân Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bên từ bỏ quyền phản đối quyền tài phán cá nhân và đồng ý chấp nhận dịch vụ xử lý qua thư hoặc các phương pháp khác được pháp luật cho phép.

Một phần vô hiệu

Trong trường hợp tòa án có thẩm quyền xét xử coi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này là không hợp lệ thì các điều khoản còn lại vẫn có đầy đủ hiệu lực. Công ty TNHH Fluxmall DTG và khách hàng sẽ đồng ý đàm phán lại mọi điều khoản không hợp lệ và bị ràng buộc bởi điều khoản thay thế được hai bên thống nhất.

Thông tin sản phẩm

Vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Fluxmall DTG theo số +84 (76) 786-20-56 (Thứ Hai – Thứ Bảy, 9 giờ sáng – 6 giờ chiều) nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.